کارمندان از کدام رفتار مدیر خود بیشتر شاکی می شوند؟

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط یک مجموعه معتبر که بصورت آنلاین و با مشارکت افراد شاغل در آمریکا انجام شد، مشخص گردید که بیش از 90 درصد از مدیران، مهارتهای برقراری ارتباط با کارمندان را ندارند و بسیاری از مشکلات پیش آمده، به همین خاطر می باشد. از جمله مصادیق این ادعا عبارتند از:

ارج ننهادن به موفقیت کارکنان
ابهام در هنگام محول کردن کارها
کمبود وقت برای ملاقات با کارکنان
خودداری از برقراری رابطه دوستانه با زیردستان
استفاده از ایده های دیگران با نام خود
عدم ارائه نقد سازنده
ندانستن نام کارمند
خودداری از گفتگوی تلفنی یا حضوری با کارمندان

 مدیران منابع انسانی تعالی اندیش