ما در کاوانو در تمامی جشن ها، مناسبت ها و اعیاد در کنار هم و در شادی ها با هم سهیم هستیم و سعی می کنیم محیط کار را به محلی برای تفریح و گذراندن اوقات خوش تبدیل کنیم اینکار باعث می شود که علاوه بر انجام وظایف شغلی لحظات شاد و مفرحی در کنار همکارانمان سپری کنیم و نسبت به محیط کارمان حس بهتری داشته باشیم.