_

فرصت‌های

شغلی

همواره در تلاشیم با جذب و آموزش افراد با استعداد و متعهد، شرایط پیشرفت را هم برای سازمان و هم برای همکارانمان فراهم نماییم.

ما در کاوانو به شما کمک می‌کنیم تا استعدادهای خود را بهتر کشف کنید و با کسب مهارت‌های جدید، در راستای توسعه فردی خود قدم بردارید.

_

فرآیند مصاحبه و

استخدام

 
۱

ارسال درخواست

۲

مصاحبه آنلاین(آشنایی و ارزیابی اولیه)

۳

ارزیابی تخصصی

 
۴

جلسه حضوری

۵

توافقات نهایی و مالی

 

۶

شروع به همکاری

_

عناوین

شغلی